Barnehagen trenger en oversikt over hvem som har lov å hente barna

Dette skjema fylles ut for alle nye barn. Det forventes at dette oppdateres ved behov