Natur og Miljø

Mål: Barna viser respekt for og ivaretar naturen og menneskene rundt seg, samtidig som de opplever glede over å være ute Forklaring: Barnehagens ønske er at barna skal bli glad i naturen. Vi ønsker derfor å formidle et helhetssyn som fokuserer på natur, mennesker og miljøet. Vi er opptatte av en bærekraftig utvikling og har fokus på økosystemets betydning for oss mennesker

Kjennetegn på barnas måloppnåelse:

 • Barna vet i hvilke beholdere avfallet skal og benytter seg av det
 • Barna tar hensyn til hverandre og viser omsorg
 • Barna viser glede over å være ute
 • Barna tar vare på naturen

 Kjennetegn på at personalet jobber på riktig måte:

 • Vi voksne vet i hvilke beholdere avfallet skal og benytter oss av det
 • Vi voksne er gode forbilder
 • Vi voksne undrer oss sammen med barna
 • Vi voksne veileder hverandre og barna

 Arbeidsmåter:

 • Vi tilrettelegger for god veksling mellom aktivitet og hvile
 • Vi bruker skogen aktivt
 • Vi bruker temaet i samlingsstunder og andre aktiviteter i hverdagen
 • Vi har en miljødag i juni med fokus på gjenbruk
 • Vi komposterer matrester og lager egen jord som vi bl.a. bruker i grønnsakskassene våre