Natur og Miljø

Mål: Barna viser respekt for og ivaretar naturen og menneskene rundt seg, samtidig som de opplever glede over å være ute.

Hvorfor: Vi ønsker derfor å formidle et helhetssyn som fokuserer på natur, mennesker og miljø. Vi er opptatt av en bærekraftig utvikling og har fokus på gode opplevelser ute, gjenbruk og naturmaterialer. Vi jobber for at alle med tilknytning til barnehagen skal utvikle en dyp respekt og kjærlighet for naturen og alt som lever rundt oss.

Kjennetegn på barnas måloppnåelse:

 • Barna tar hensyn til hverandre og viser omsorg
 • Barna viser glede over å være ute
 • Barna viser omsorg for naturen og alt som lever der

 Kjennetegn på at personalet jobber på riktig måte:

 • De ansatte er gode forbilder
 • De ansatte undrer seg sammen med barna
 • De ansatte veileder hverandre og barna
 • Vårt satsningsområde er tydelig i barnehagens pedagogiske miljøer og materialer som tilbys til barna

 Arbeidsmåter:

 • Vi tilrettelegger for god veksling mellom aktivitet og hvile
 • Vi bruker skogen aktivt
 • Vi har natur og miljø som en rød tråd gjennom refleksjon, prosjektarbeider og pedagogisk arbeid i hverdagen
 • Vi har en miljødag i juni med fokus på gjenbruk
 • Vi komposterer matrester og lager egen jord som vi bl.a. bruker i grønnsakskassene våre