Barnehagens visjon: Et skritt foran

Vi er i bevegelse - Vi utfordrer oss selv - Vi er nysgjerrige - Vi følger barnas spor - Vi er nytenkende - Vi er faglig oppdatert