ET SKRITT FORAN

Vi er i bevegelse - Vi er foranderlig - Vi er nysgjerrige - Vi følger barnas spor - Vi er nytenkende - Vi utfordrer oss selv