Ansatte

Bjørnehiet (2018)

Christian Øygarden

Stilling: Førskolelærer

Elisabeth Aanbye

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Adela Muhović

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i Hebekkskogen siden 2007. Bor i Ski er gift og har 2 barn. Jeg elsker å jobbe i bhg. Å jobbe i bhg. er noe av det mest befriende,lærerike og meningsfylte jeg gjør.

Stine Borrman

Stilling: Barnehagelærer

Linn Søderlund

Stilling: Pedagogisk medarbeider
900 59 335
linn.soederlund@gmail.com

Grethe Kjos

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Bjørnehiet (2019)

Christian Øygarden

Stilling: Førskolelærer

Adela Muhović

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i Hebekkskogen siden 2007. Bor i Ski er gift og har 2 barn. Jeg elsker å jobbe i bhg. Å jobbe i bhg. er noe av det mest befriende,lærerike og meningsfylte jeg gjør.

Grethe Kjos

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Linn Søderlund

Stilling: Pedagogisk medarbeider
900 59 335
linn.soederlund@gmail.com

Elisabeth Aanbye

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Stine Borrman

Stilling: Barnehagelærer

Daglig leder

Katja Kessler-Hansen

Stilling: Daglig leder

Kantarellen (2022)

Trine Dybedahl

Stilling: Pedagogisk leder

Lena Sørsdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Maria Andersson

Stilling: Barnehagelærer

Er fra Sverige kom hit 1996 nyutdannet som førskollærer, Jeg har jobbet i Hebekkskogen barnehage siden mars 2009. Har 3 barn født -99,-01,-08, gift, katt og fisker, liker å lese, være ute,

Mette Holseth

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Nøtteliten 2021

Stig Gonsholt-Cederberg

Stilling: Barnehagelærer
952 87 382
stig_cederberg@hotmail.com

Jan Fredrik Holck Løchen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Linn Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Viola Hudhra

Stilling: Barnehagemedarbeider

Pedagogista

Linn Florin

Stilling: Pedagogisk leder
900 50 145
linnflorin@gmail.com

Personalet

Katja Kessler-Hansen

Stilling: Daglig leder

Isabelle Schmalbach

Stilling: Pedagogisk leder

Trine Dybedahl

Stilling: Pedagogisk leder

Linn Florin

Stilling: Pedagogisk leder
900 50 145
linnflorin@gmail.com

Christian Øygarden

Stilling: Førskolelærer

Adela Muhović

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i Hebekkskogen siden 2007. Bor i Ski er gift og har 2 barn. Jeg elsker å jobbe i bhg. Å jobbe i bhg. er noe av det mest befriende,lærerike og meningsfylte jeg gjør.

Elisabeth Aanbye

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Lena Sørsdal

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Maria Andersson

Stilling: Barnehagelærer

Er fra Sverige kom hit 1996 nyutdannet som førskollærer, Jeg har jobbet i Hebekkskogen barnehage siden mars 2009. Har 3 barn født -99,-01,-08, gift, katt og fisker, liker å lese, være ute,

Stig Gonsholt-Cederberg

Stilling: Barnehagelærer
952 87 382
stig_cederberg@hotmail.com

Stine Borrman

Stilling: Barnehagelærer

Mette Holseth

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Linn Søderlund

Stilling: Pedagogisk medarbeider
900 59 335
linn.soederlund@gmail.com

Linn Johansen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Grethe Kjos

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Jan Fredrik Holck Løchen

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Viola Hudhra

Stilling: Barnehagemedarbeider

Trollstua 2020

Isabelle Schmalbach

Stilling: Pedagogisk leder