Kjøkken og matservering

I Hebekkskogen barnehage har vi valgt å ha fokus på matservering og kjøkken. For oss er dette nært knyttet til vårt satsningsområde, natur og miljø. Vi har drivhus og kjøkkenhage, hvor barna er med på å dyrke frem grønnsaker og urter. At dette igjen skal dukke opp på kjøkkenet i maten vi spiser, ser vi som en naturlig og viktig del av dette satsningsområdet.

Som en viktig del av dette arbeidet har vi et stort kjøkken, med spiseplasser og gode kjøkkenfasiliteter. Vi har valgt å ansette en kokk, som med sin kompetanse bidrar til varierte smaker, gode råvarer og bærekraftighet i barnehagens mattilbud ved å ha fokus på matsvinn og god utnyttelse av råvarer. Det serveres tre måltider pr. dag; frokost, lunsj og fruktmåltid.

Kjøkkenet er hjertet i huset vårt. Her møtes barn og ansatte fra alle avdelinger, og rommet har blitt en viktig møteplass. Under måltidene er det liv og røre på kjøkkenet, mellom måltidene kan det være helt stille. Vi ønsker at kjøkkenet skal være et lyst og inviterende rom, hvor alle føler seg velkomne og kjenner tilhørighet.
Ut fra kjøkkenet syder dufter av mat fra tidlig morgen. Maten blir noe vi snakker sammen om og gleder oss til.
På kjøkkenet skal det være en stasjon hvor barna kan hjelpe til med forberedelser av mat. Det skal være tilrettelagt med utstyr som barna trenger for å hjelpe til.
Ved å hjelpe til med tilberedning av mat og bli kjent med ulike ingredienser, blir barna bedre kjent med maten de skal spise og det kan bli lettere å smake på ting de ikke har smakt på tidligere.

I Rammeplan for barnehagen står det:
"Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse" (Utdanningsdirektoratet, 2017).

Vi har hver dag grupper ute på utedag. Disse gruppene er ute det meste av dagen, og får også servert mat på tur. En pedagog samarbeider med kokken rundt hva som skal lages på utedag. Det kan være rester som varmes opp på bål, eller ulike matretter som tilberedes over bålet. Måltid og tilberedning av mat er en viktig trivselsfaktor også på våre utedager.

 

Måltidene i barnehagen har en viktig miljøskapende funksjon, samtidig som de har betydning for helse, trivsel og læring. Uavhengig av familienes kjøpekraft eller kompetanse om ernæring, har barnehagen mulighet til å bidra til at barn får smake ulike matvarer, lære seg å prøve og å like forskjellige smaker (Langholm G., Tuset E. H., 2021).
Slik vil vi at det skal være hos oss. Mat og måltider skal skape fellesskap og tilhørighet. Det å sitte sammen rundt bordet og spise den samme maten, utjevner sosiale forskjeller og åpner for mange samtaler rundt mat, og ulike preferanser rundt mat. Ulikhetene blir en ressurs for ny kunnskap og forståelse av at vi som mennesker er forskjellige.

 

Kilder:

Matglede i barnehagen; Guri Langhold og Elly H. Tuset, 2021

Rammeplan for barnehagen; Utdanningsdirektoratet, 2017