Helseskjema fylles ut for alle nye barn i barnehagen. Det forventes at disse oppdateres når nye opplysninger foreligger