Virksomhetsidé for Hebekkskogen barnehage

Vår virksomhetsidé er en beskrivelse av barnehagen som bedrift og inneholder barnehagens visjon, forutsetninger for driften, serviceerklæring, barnehagens pedagogiske profil og kort om satsningsområdet