Et prosjektår avsluttes

Nå kan vi se tilbake på nok et barnehageår, og nok et prosjektår. Ved å følge barna i deres utforskning, lek og læring, ser vi at de er «hands on». Barna er tett på det de er interessert i. Vi ser at alle aldersgrupper først og fremst har fått - og dratt nytte av sanseerfaringer, i prosjektet «Det spirer og gror».

Jeg hører og jeg glemmer

Jeg ser og jeg husker

Jeg gjør og jeg forstår

(Konfucius, kinesisk filosof)

 Konfucius’ velkjente ord, gir mening til den læringen som foregår i barnehagen.

 

«Tett på naturen», sammenfatter egentlig dette prosjektåret og hvordan vi jobber med vårt satsningsområde, «Natur og miljø».
Ved å ta naturen med inn i alle rom og i alle aldersgrupper, gir vi barna mulighet til å oppdage naturmaterialer om igjen og om igjen. Samtidig visker vi ut skillet mellom inne og ute, og forsterker følelsen av den fantastiske beliggenheten vår – i skogen.

   

Naturmaterialer er godt synlige på mange av møteplassene rundt om på huset. Barna bruker de i sin lek og utforskning, og vi ser en detaljrikdom i deres estetiske prosesser som ulike konstruksjoner, arbeid med leire, tegne- og malearbeider.

  

«Barnehagen skal legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforskning og læring» (Rammeplan for barnehagen 2017, s. 53).

Dette året har det vært mange spennende plante- og spireprosjekter på huset. Alt mulig av frø har blitt puttet i jord, og i alle mulige ulike beholdere. Noe har blitt til planter som vi har fått følge fra skjør spire til stor plante, noen spirer og planter har visnet og dødd, og noen frø har vi aldri sett noe mer til.
Å plante frø i gjennomsiktige beholdere har vært spennende for å kunne følge med på røttenes liv der nede under jorda. Tenk at det foregår minst like mye under jorda, som over jorda! Hvordan ser egentlig røttenes hemmelige liv ut, der ute i skogen?

Barna har i løpet av året blitt bedre kjent med og bevisste på naturens kretsløp. At alt egentlig er en sirkulær prosess. Mange av plantene vi dyrker blir til mat som møter oss på kjøkkenet. I maten finner vi frø som vi kan plante, igjen. I de yngste aldersgruppene har barna plukket frø i brødet for å «plante nye brød». De eldre aldersgruppene har ført disse tankene over i tanker og spørsmål rundt menneskenes livssyklus. Vi skapes, vi fødes små og skjøre, vi lever og vi dør. Vi begraves og blir ett med jorda, igjen. Eller har vi vært ett med jorda hele tiden? Det har vært mange filosofiske samtaler rundt dette. Og det som er så fint med barn, er at de kan være i det som for oss voksne kan være tunge og vanskelige temaer, med en letthet som vi har mistet på veien. De kan snakke om livet og døden i det ene øyeblikket, og være over i latterfylt lek i det neste. Vi voksne har mye å lære av barn.

«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna utforsker og undrer seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål» (Rammeplan for barnehagen 2017, s. 55)

I skrivende stund rundes årets barnehageår og prosjektår av. Katalogene som er et tverrsnitt av prosjektarbeidene i aldersgruppene, har kommet fra trykkeriet. De ligger her med sin duft av året, overstrødd med vakre bilder. En viktig dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid, og et fint minne for barn og deres familier.

Et nytt barnehageår er på en måte allerede i gang, i alle fall mentalt hos de ansatte. Planer ligger klare! Aldersgruppene tar med seg sine erfaringer fra årets prosjekt over i neste barnehageår. Hva kan det bli til da?

God sommer!