/>

Planleggingsdager 2022-2023

Årets planleggingsdager er lagt til følgende datoer: 15. og 16. august, 2. januar, 19. mai og 19. juni. Barnehagen er stengt disse dagene.