Dugnadsskjema

Dette skjema kan dere fylle ut når dere har gjort en dugnadstime. Skjema kan leveres på avdelingen. Dere kan også sende det direkte til:

Dugnad, diverse

Kryss av: Trollstua . Bjørnehiet . Kantarellen . Nøtteliten .

Dato:

Ditt barns navn:

Ditt navn:

Hva du har gjort:

Hvor lang tid, (i timer):

………………………………………………………………………

Personalets underskrift

Takk for hjelpen :-)